Ερευνητικές δημοσιεύσεις στη βιβλιογραφική βάση Google Scholar ταξινομημένες κατά αριθμό αναφορών ή κατα έτος.