Ταχυδρομείο:

Άγγελος Α. Αμανατιάδης
Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Βασ. Σοφίας 12, Γραφείο 206, Κτίριο Ι
Ξάνθη, 67132, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 (25410) 79340

Ηλεκρονικό ταχυδρομείο:

my_username@pme.duth.gr, όπου my username αντικαταστήστε με “aamanat”

Άλλα δίκτυα επικοινωνίας