Ενεργά Ερευνητικά Έργα

Συμμετοχή σε ενεργά ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα

Ελληνικό Αυτόνομο Όχημα

Στρατηγικός στόχος του έργου είναι η έρευνα και ανάπτυξη του πρώτου Ελληνικού Αυτόνομου Οχήματος για ερευνητικούς αλλά και εμπορικούς σκοπούς. … More →

Ανθρωποειδές Ρομπότ Μικρού Κόστους με Προηγμένες Λειτουργίες για Χρήση στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Στρατηγικός στόχος του προτεινόμενου έργου LINA είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού ανθρωποειδούς ρομποτικού συστήματος, οικονομικά προσιτού, καινοτόμου και εμπορικά διαθέσιμου … More →